Санаажыковнага бичии шүлүкчүгеш

Основная деятельность
2017-10-18 08:17:19

Театрның реквизит кезээниң эргелекчизи Раиса Санаажыковнаның күш-ажыл дептеринде чаңгыс киир бижидилге бар. Оон бээр таптыг-ла дөртен чыл болган. Ук байырлал-биле Раиса Санаажыковнага изиг байырдан чедирип, бүгү-ле экини күзеп каалыңар! 
 
Төрээн өөң дег театрыңга
Дөртен чылдың нүүрүнде 
Үзүк чокка бараан болган
Үлегериң кайгамчык-тыр! 
 
Чоннуң ынак шиилерин
Човаг чокка эрттиришкен,
Уран чүүлге шынчы болган
Угбавыс сээ чоргаараар бис!
 
Чаа-Суурнуң шыргай арыы
Шалың чокка чыдар эвес,
Эрес-кежээ Раисазы
Реквизит чок орар эвес.
 
Торгалыгның кадыр арты
Долу чокка чыдар эвес,
Дозур-кара Раисазы
Домак чокка орар эвес. 
 
Шу-де! 
Сайда терек хөлегези
Сайдан чайлап кайнаар баарыл,
Дески-шалып Раисазы
Театрын канчап каарыл. 
 
Коллегаларындан
 
 
Назад к списку

Поделиться в социальных сетях:

Просмотров: 197

Баннеры

ЕПГУ

Мы в Контакте

Опрос

Схема проезда

Счетчик Спутник

Википедия

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

2019 год — Год театра в России

Культура. Гранты России