Бөгүн, 18:00 шакта, “Шурави” деп шиизиниң көрүлдези болур!
14 ноября 2020

Хүндүлүг көрүкчүлеривис! Бөгүн, 18:00 шакта, Национал театрның ютуб каналынга Чылгычы Ондарның “Шурави” деп шиизиниң көрүлдези болур.

Чылгычы Чимит-Доржуевич Ондар бистиң аравыска чораан болза, ноябрь 16-да 65 харлаан оюн демдеглеп эрттирер турган. Ол боду чырык өртемчейден чарлып чоруй барган-даа болза, ооң чогаалдары мөңге шагда чонга бараан болуп артып калыр. Чылгычы Ондарның төрүттүнген хүнүнге тураскаадып, “Шурави”, “Үш ок”, “Уя” деп шиилерни болгаш “Галстуктуг адыг” деп уран-чечен, шиижиткен көргүзүгнү бо хүннерде чонга бараалгадыр деп сорулганы салып алган бис.

“Ада өлүр – оглу артар, аът өлүр – балгаажы арттар” деп чоннуң үлегер чугаазы бар. А чогаалчы кижи “кызыл-дустап” чоруй баарга, ооң чогаалдары мөңгеде чурттап артып калыр.

Тыва театрның ютуб каналынче силер бүгүдени 18:00 шакта чаладывыс!

Ютубта театрның каналының ссылказы: https://www.youtube.com/c/НациональныйтеатрРеспублики..

Ужурашкыже менди-чаагай!