Дорт дамчыдылгада — тыва тоолдар!
05 ноября 2020

Даарта, ноябрь 6-да, 16:00 шакта инстаграмда театрның хуу арынынга Тыва национал театрның аныяк артизи Сайлык Сүктермаа дорт дамчыдылга таварыштыр "Дилги чүге кыскыл апарганыл?", "Теве" база "Инек-Сокпа" деп тыва улустуң тоолдарын силерге номчуп бараалгадыр.

"Тыва улустуң тоолдары" деп рубрикавыс уламчылавышаан. Школачыларның күскү дыштанылгазының үезинде Национал театрның чогаадыкчы коллективи кол кичээнгейни өөреникчилерже угландырып, класс шактарын эрттирип, олар-биле ажылдарны тус-тузунда чорудуп турарлар. Чонувустуң бурунгу аас чогаалының дээжизи — бо солун тоолдарны өг-бүлеңер-биле, ылаңгыя бичии болгаш элээди назылыг уругларыңар-биле идепкейлиг дыңнаарынче чалап тур бис!

Эртен, 16:00 шакта инстаграмда театрның хуу арынынга силерни манап артывыс. Ужурашкыже менди-чаагай!