Письмо-соболезнование из Бай-Тайги
13 июня 2020
Сегодня утром на электронную почту пришло письмо из Бай-Тайги. Публикуем текст письма:

Бай-Тайга кожууннуң культура ажылдакчыларының өмүнээзинден, Чылгычы Чимит-Доржуевич Ондарның  чырык адынга мөгейиг.
Хүндүлүг, чонувус! Тыва Күрүне, тыва культура кончуг улуг чидиригге таварыштывыс.
Чылгычы Чимит-Доржуевич Ондар  база бир кайгамчыктыг, талантылыгларның бирээзи: удуртукчу, чогаалчы, драматург. Ооң, амыдыралдың янзы-бүрү темаларынга бижээн, кижизидикчи утка шынарлыг номнары, Тываның ном шыгжамырларынга мөңгеде артар. Сценага ойнаары-биле тургускан шиилери чүректи хөлзедиптер, дээштиг овур-хевирлерни сиңирген. Даргавыстың чон дээш, культура адырының хөгжүлдези дээш, кылган ажылдарын шуптузун санап, түңнээри болдунмас. Ол хире хөй, буянныг.
Бистиң Бай-Тайга кожуунда , хөй санныг культура албан черлериниң ажылдакчыларының мурнундан Чылгычы Чимит-Доржуевичиниң өг-бүлезинге: өөнүң иштинге, ажы-төлүнге, чоок кижилеринге, ооң бистиң аравыстан, хамчык аарыгның халавының уржуундан, чырык черин каггаш, чорутканынга, ханы кажыыдалды илереттивис.

Бай-Тайга кожууннуң культура килдизи. Июнь 13, 2020 чыл