Сыгаан? Цыган? Сыгаган? Кым сен аан, "Сыгаан"?
12 ноября 2020

Чамдык улус оларның уунче хыйыртавышаан, чүдексинип эрттерлер. Шуушкан улус аразындан санныг-ла кижи оларга каш көпеекти хаая суна-даа кааптар. А чамдык кижилер оларны шуут херекке албас, эскербес-даа.
"Бок чушкуп чоруур улчумал улус сагыш-сеткилинде кандыг төөгү хойлап чоруур ирги?" деп айтырыгны боттарыңарга салып, боданган силер бе? Шак ол айтырыгга Тываның Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театры "Сыгаан" деп чаа үнген шиизин дамчыштыр харыыны берген деп болур.

Шиини дараазында ссылка-биле кажан-даа көрүп болур силер.
Шупту өг-бүлеге өртээ: 200 акша.

http://theatre-tuva.ru/afisha/

Министерство культуры Республики Тыва