Төрүттүнген хүнүңер-биле, Айлана Калиновна!
26 февраля 2021

Тыва театрның чоок өңнүү, бистиң республикада дың-на чаңгыс профессионал театр шинчилекчизи Айлана Калиновна Күжүгет бөгүн 60 харлаан оюн демдеглеп эрттирип турар. Театр уран чүүлүнге болгаш тыва чоннуң культуразының сайзыралынга Айлана Күжүгеттиң киирген үлүг-хуузу эвээш эвес.

Хүндүлүг Айлана Калиновна! Тыва театрның коллективиниң өмүнээзинден төрүттүнген хүнүңер – 60 харлаан оюңар таварыштыр сеткиливис ханызындан чылыг-чымчак байырны чедирбишаан, быжыг кадыкшылдыг болуруңарны йөрээп тур бис! Өг-бүлеңерге өөрүшкү-маңнайны, ал-бодуңарга аас-кежикти, дөргүл-төрелдериңерге база чоок кижилериңерге найыралды болгаш ынакшылды күзеп тур бис.

Төрээн чонуңарга бараан болуп, бо хүннерге чердир ак сеткилдии-биле ажылдавышаан, арга-дуржулгаңарны улус-чон-биле үлежип чорууруңар – амгы салгалдарга үлегер-чижек болур. Тыва чоннуң сагыш-сеткил культуразынга, театр уран чүүлүнүң сайзыралынга силерниң киирген үлүг-хууңар улуг. Ол-ла бүгүнү бедии-биле үнелеп, ажыл-ижиңерге бердингениңерни магадавышаан, силер-биле эгин-кожа ажылдап чоруурувуска чоргаарланып чор бис. Хүндүлүг Айлана Калиновна! 60 харлаан оюңар таварыштыр база катап тайбың чолдуг, узун назылыг болуруңарны сеткил-чүрээвис ханызындан күзеп тур бис!