Төрүттүнген хүнүңер-биле, Эльвира Доржуевна!
22 октября 2020

Тыва Республиканың алдарлыг артизи, В. Ш. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга шии артизи бооп ажылдап чораан, амгы үеде Кызылдың уран чүүл колледжизиң башкызы Эльвира Докулак бөгүн 55 харлаан оюн демдеглеп эрттирип турар. Эльвира Доржуевна үжен ажыг чылдарының дургузунда чонунга бараан болуп, хөй янзы рольдарны бо ойнап келген. Ол В. Көк-оолдуң “Кара биле Седип” деп шиизинде Караның, А. Лорентстиң “Барыын чүкке болган төөгү” деп шииде Марияның, Г. Фигейредонуң “Диоген” деп шиизиниң кол маадыры Панфиланың рольюн ойнап күүсеткенин онзалап демдеглекседивис. Оон аңгыда республиканың чону Эльвира Докулакты ыяңгылыг, өткүт үннүг ыраажы деп билир болгай.

Хүндүлүг Эльвира Доржуевна! Силерге төрүттүнген хүнүңер - 55 харлаан оюңар таварыштыр сеткиливис ханызындан изиг байырны чедирип, быжыг кадыкшылды күзеп тур бис! Өг-бүлеңерден өөрүшкү болгаш ханы хандыкшыл кезээ шагда ыравазын, уран чүүлге чедиишкиннериңер ам-даа элбек болурун йөрээдивис! Төрүттүнген хүнүңер чырык-чаагай, өөрүшкү-маңнайлыг эртер-ле болзунам!