Төрүттүнген хүнүңер-биле!
23 апреля 2021

Бөгүн Тыва национал театрның артистери — Тыва Республиканың алдарлыг артизи Елизавета Монгуш база Раволда Монгуш, театрның костюмери Саяна Монгуш төрүттүнген хүнүн демдеглеп эрттирип турар. Чаңгыс демниг коллективте эгин кожа ажылдап чоруур үш чогаадыкчы салым-чаяанныг кижилерниң төрүттүнген өлчейлиг хүнү!

Хүндүлүг Елизавета Санчатовна, Раволда Владимировна база Саяна Валерьевна! Тыва театрның чогаадыкчы коллективиниң өмүнээзинден төрүттүнген хүнүңер таварыштыр силерге, тус-тузунда, чылыг-чымчак байырны чедирбишаан, каң дег быжыг кадыкшылдыг болуруңарны күзеп тур бис! Силерлерниң аал-ораныңарга, өг-бүлелериңерге аас-кежик болгаш өөрүшкү доктаар-ла болзунам! Ам дараазында Тываның улустуң артизи Анзат Кууларның бижээн одуругларын силерге бараалгаттывыс!

Үжелээ-дир, дөртелээ-дир —
Үжен кижи шинчилиг-дир.
Үжен кижи шинчилигде,
Үш-ле Монгуш кыстары-дыр!
Чаңгыс хүнде чырык черге
Соңнуг-мурнуг бодарааштың,
Чараш, өндүр өргээзинге
Бараан болур ыдык чолун
Чоргаарланып, күдүк базып,
Чонга-хөйге өргүп чоруур
Мөөң күштүг Монгуштарның
Кыстарының магаданчыын!
Турза узун, тутса мөге,
Арны-бажын, дурт-сынын,
Ховар шевер сиилбип каан дег,
Аа богда, адаарганчыын!

Төрүттүнген хүнүңер-биле, эргим кыстар!