Тыва театрның ажылдакчылары шаңналдарга төлептиг болган
27 декабря 2020

Дүүн Улусчу чогаадылга бажыңынга Тываның культура яамызының чанында культура болгаш уран чүүл талазы-биле Хөй-ниити Чөвүлелдиң хуралынга чылдың түңнелдерин үндүрбүшаан, ук адырның онзагай шылгараан ажылдакчыларынга яамының, Тываның Чазааның болгаш Россия Федерациязының шаңналдарын байырлыг байдалга тывыскан. Аңаа Тыва национал театрның ажылдакчызын болгаш артистерин шаңнааны биске улуг чоргаарал болду.

Культура болгаш уран чүүл адырында ак сеткилдиг ажылдап чорууру дээш Тыва Республиканың культура сайыдының Өөрүп четтириишкин бижиин Национал театрның дааранылга цегиниң эргелекчизи Алдын-оол Оксана Чаш-ооловнага тывыскан.

Культура болгаш уран чүүл адырында ак сеткилдиг ажылдап чорууру дээш Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиинге театрның артизи Чылбак-оол Айзана Артьемевна төлептиг болган.

Россия Федерациязының Үндезин хоойлузунче өскертилгелер кииреринге үлүг-хуузу дээш Россия Федерациязының Хөй-ниити Палатазының Хүндүлел бижии-биле Россия Федерациязының алдарлыг артизи, Тыва Республиканың улустуң артизи, Саха Республиканың алдарлыг артизи Ондар Эдуард Борисовичини шаңнаан.

Чаа чыл бүдүүзүнде улуг шаңналдарга төлептиг болганы дээш хүндүлүг эштеривиске изиг байырны сөңнеп, чаа-чаа чогаадыкчы бодалдарны, чедиишкиннерни база быжыг кадыкшылды йөрээдивис!