Бөгүн сценада - "Галстуктуг адыг"!
16 ноября 2020

Россия Федерациязының культуразының алдарлыг ажылдакчызы, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, чогаалчы, удуртукчу, драматург Чылгычы Чимит-Доржуевич Ондар бистиң аравыска чораан болза, бөгүн, ноябрь 16-да, 65 харлаан оюн демдеглеп эрттирер турган. Ийе, ол төрүттүнген хүнүн манап, аңаа белеткенип турган...

Бистиң театрның чогаадыкчы коллективи Чылгычы Ондарның “Галстуктуг адыг” деп баштак чугаалар номунда чамдык чогаалдарынга үндезилээн шиини тургузуп алган. Уран-чечен көргүзүгнү чогаалчының чырык адынга тураскаадып, бөгүн 19:00 шакта сактыышкынның сөңү кылдыр бараалгадыр-дыр бис.

Галстуктуг адыг