Төрүттүнген хүнүңер-биле!
17 марта 2021

Бөгүн Тываның В. Ш. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының артизи, Тыва Республиканың алдарлыг артизи Анай-Хаак Донгактың төрүттүнген хүнү. Төрүттүнген хүнү-биле чергелештир бо хүн 19:00 шакта чогаадыкчы кежээзин “Чүрээм боодалы” деп оюн-көргүзүү-биле демдеглеп эрттирерин база катап дыңнадып тур бис.

Хүндүлүг Анай-Хаак Арапчоровна! Тыва национал театрның артистериниң, режиссерларының болгаш бүгү-ле чогаадыкчы коллективиниң өмүнээзинден төрүттүнген хүнүңер таварыштыр изиг байырны чедирбишаан, силерниң өг-бүлеңерге ханы хандыкшылды, дөргүл-төрелдериңерниң болгаш чоок кижилериңерниң аразынга быжыг найыралды, ал-бодуңарга аас-кежикти, чогаадыкчы чедиишкиннерни сеткиливис ханызындан күзеп тур бис! Дараазында одуругларны силерге бараалгаттывыс!

Кегээн-Булак, Баян-Дугай, Чадаана хем
Хензиг чаштан ойнап өскен – төрээн чериң.
Кедергей каас эжиң-өөрүң аразындан
Херелденип, онзаланып көстү-дүр сен.

Хүрең-кызыл шырайыңда чайынналган
Хүлүмзүрүүң – хүннээрек-даа сагындырар.
Эткир үнүң, ырлап-самнаан ээлгир сының,
Эрик черде анай-хаактың эстээни дег.

Чөөн-Хемчиктиң ховар кызын алгап-мактаар
Чөптүг сөстер, шыны херек, тывылбас-тыр!
Арыг-шынчы ынакшылды, кежик-чолду,
Аас-кежикти Анай-Хаакка күзеп тур бис!